HOME > 사업분야 > 주택사업
 
 
서면유림더블루2  
 공사명 :  서면유림더블루2
 대지위치 :  부산시 부산진구 전포동 686-1
 규모 :  22층 / 1개동
 세대수 :  396 세대
 현황 :  분양완료 // 공사진행 중
 기타
 
 
 
1년간 조식 무료제공

입주민 전용 카페테리아 및 휘트니스센터
서면유림더블루2